1
ZS177A133 Крышка генератора
1 990 р.
+
2
ZS177A134 Крышка
85 р.
+
3
ZS177A135 Кольцо 13,8х2,5
0 р.
+
4
ZS177A136 Кольцо 27,5х2,5
0 р.
+
5
ZS177A137 Пробка
105 р.
+
6
ZS177A138 Кольцо 63х3
0 р.
+
7
ZS177A139 Декоративная крышка
380 р.
+
8
ZS177A140 Статор
2 445 р.
+
9
MV05-030 Винт М5х30
20 р.
+
10
ZS177A141 Ротор в сборе
3 220 р.
+
11
MV08-016 Винт М8х16
0 р.
+
12
ZS177A142 Ротор
0 р.
+
13
ZS177A143 Бендикс
1 215 р.
+
14
ZS177A144 Направляющая втулка 10х12
0 р.
+
15
ZS177A145 Направляющая втулка 10х14
0 р.
+
16
ZS177A146 Крышка цепи
925 р.
+
17
MB06-025 Болт М6х25
20 р.
+
18
MB06-035 Болт М6х35
0 р.
+
19
ZS177A147 Датчик переключения передач
185 р.
+
20
ZS177A148 Кольцо 19х2
0 р.
+
21
ZS177A149 Контакт
0 р.
+
22
MB06-045 Болт M6×45
20 р.
+
23
MB06-050 Болт М6х50
20 р.
+
24
MB06-040 Болт M6×40
0 р.
+
26
MB06-020 Болт М6х20
45 р.
+
27
MB06-016 Болт M6x16
20 р.
+
28
MB05-016 Болт М5х16
0 р.
+
29
ZS177A150 прокладка крышки генератора
45 р.
+
30
MB10-040 Болт М10х40
20 р.
+
31
ZS177A151 Шайба
0 р.
+